Project Name: Model School
Investor: Banka Botërore & Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Prishtine, 2011
Siperfaqja: 5692 m²

Project Name: International College, Building B
Investor: SPARK

Mitrovice, 2010
Siperfaqja: 2000 m²

Project Name: International College, Building A
Investor: SPARK

Mitrovice, 2010
Siperfaqja: 5700 m²

Project Name: Green School
Investor: CHF

Prishtine, 2009
Siperfaqja: 2330 m²

Project Name: Bibloteka regjionale
Investor: Ministria e Kulturës, Sportit, Rinis dhe Çështjeve Jo-residente, Kuvendi Komunal i Gjakovës

Gjakove, 2007
Siperfaqja: 1530 m²