Business and Administrative Buildings
Investor: Alfa sh.p.k

Prishtine, 2015
Area: 22000 m²

01-Ndricimi-i-jashtem

Outlet Center
Investor: Petrit Deshishku

Prishtine, 2015

lesna outlet

Center ish Bankosi
Investor: Alfa sh.p.k

Prishtine, 2015

ish bankosi

Albi Mall
Investor: Albi Comerce

Prishtine, 2015

1-4

Jumbo
Investor: Lesna ing. AF

Prishtine, 2014

jumbo

Construction Design of Model School in Prishtina
Investor: MESP

Prishtine, 2011

model-school

Construction Design of Green School in Prishtina
Investor: USAID & CHF International

Prishtine, 2009

green school

LESNA Z1 & Z2
Investor: Lesna Ndertimi

Prishtine, 2013

z1z2

LESNA TOPHANE
Investor: Deshishku Contruction

Prishtine, 2012

tophane